Personlig Trening 30 min

Varighet: 30 minutter
Pris: 350kr

Personlig Trening 30 min tilbys av:

Mari Rolfstad, Bente Zachrisen Steiro, Hilde Groven, Janne Tveitstulen